K พรชัยพระเหรียญภาคเหนือ 18

โทร 0983699890 เบอร์ไลน์ Line ID vaya07 Facebook พรชัย เลาวะยานนท์ 
             
              นายพรชัย เลาวะยานนท์
              ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม2 พุทธมณฑล สาย3 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020 - 1 - 33934 - 0
              ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 หนองแขม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191 - 0 - 68235 -7 
✱พระทุกองค์ที่ระบุราคาไว้ในร้านออนไลน์นี้ ยังไม่คิดรวมราคาค่าบริการส่ง EMS อีก 50 บาท

K1701 เหรียญพระชัยหลังช้างหลังพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน เนื้อทองแดง วัดดอยแม่ปั๋ง แผ่นดินะรรม แผ่นดินทอง งานพระราชทานเพลิงศพ วันที่17 เดือนมกราคม พ.ศ.2530  ตำบล แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท

K1702 เหรียญสัตยาธิษฐาน เนื้อทองเหลือง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์  ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 600 บาท
K1703 เหรียญครูบาอินทจักร์ รักษาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง พระสุธรรมบานเถระ วัดน้ำบ่อหลวง วันที่19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2534 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1704 เหรียญครูบาอินทจักร์ รักษาหลังพัดยศ เนื้อทองแดง พระสุธรรมบานเถระ วัดน้ำบ่อหลวง วันที่19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2534 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1705 เหรียญหลวงพ่อเพชรพิชัยมงคลนิมิต วัดคลองกล้วย ตัดลูกนิมิต ปี2534 เนื้อทองแดง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 500 บาท
K1706 เหรียญหลวงพ่อเววารภาษี วัดพระธาตุแหลมลี่ รุ่น1 ตำบล ปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 600 บาท
K1707 เหรียญหลวงพ่อบุญมา ปวโร เนื้อทองแดง  วัดหนองครอบ ปี2523 ตำบล แม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1708 เหรียญครูบาหล้า จันโทภาโส เนื้อทองแดง  วัดป่าตึง วันที่19 เดือนพฤษภาคม ศิษย์สร้างถวาย  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1709 เหรียญหลวงปู่ทวด ยืนมั่นคงหลังหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เนื้อทองแดง โค๊ตหมายเลข7282  วัดแม่ตะไคร้ ปี2554 รุ่นทานบารมี1  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  600 บาท
K1710 เหรียญหลวงปู่ทวด ยืนมั่นคงหลังยันต์แถว เนื้อทองแดง โค๊ตหมายเลข21414  วัดแม่ตะไคร้  รุ่น429  ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  600 บาท
K1711 เหรียญพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช พญาเม็งราย พญางำเมือง มีโค้ด เนื้อทองแดง ที่ระลึกในการสร้างพระอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ปี2525 จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1712 เหรียญพระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศากยมุนี วันที่5 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 รุ่นเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดแพร่ 900 บาท
K1713 เหรียญครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย ปี2515 เนื้อทองแดง  จังหวัดเชียงใหม่ 600 บาท
K1714 เหรียญพระสุพรหมยานเถร ครูบาพรหมา พฺรหฺจตฺโก เนื้อทองแดง   วัดพระพุทธบาทตากฟ้า รุ่นหมดทุกข์ ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 600 บาท
K1715 เหรียญพระครูสันติวรญาณ วัดไชยสถาน หรือ เหรียญหลวงปู่สิม พุทธาจาโร พิมพ์เสมารุ่นกฐิน วัดไชยสถาน ปี2519 เลขที่118 หมู่1 หมู่บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 600 บาท
K1716 เหรียญพระครูวิรุฬห์ศีลวัตร พ่อสำเนียง ศรีสุนทร วัดบ้านดง ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ วันที่29 เดือนเมษายน พ.ศ.2533 ตำบล พญาแมน อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 600 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น